2020 Napili Kai Foundation Scholarship Awards

The Napili Kai Foundation awards $32,500 in Higher Education Scholarships The 2020 scholarship awards were presented to Foundation graduates and Napili Kai Beach Resort employee children.  Since 2001, the Foundation has awarded $268,500 in scholarships.  These...

2019 NKF Scholarship Recipients

2019 Napili Kai Foundation was able to award over $36,000 Thanks to your help, in 2019 Napili Kai Foundation was able to award over $36,000 in annual scholarships $5000 Recipients Leah Werblun $4000 Recipients Briana Bandy Kylie InesTori Kaimana Tihada $3000...